NAŠE PRÁCE NENÍ VÁLKA...

Musíme to všichni přežít

Samostatné oddělením BESIP Ministerstva dopravy ve spolupráci se Sdružení pro výstavbu silnic, spouští mediální kampaň s heslem „Nejsme ve válce, musíme to všichni přežít“, jejímž cílem je upozornit na fakt, že v uzavírkách a zúženích se v bezprostřední blízkosti provozu pohybují pracovníci stavebních a údržbových firem. Při nedodržení základních pravidel pro bezpečný průjezd uzavírkami může dojít k ohrožení života jak řidičů, tak stavebních dělníků a pracovníků údržby. V řadě evropských zemí byly realizovány kampaně, které upozorňují nejen na ohrozitelnost stavebníků na stavbách, ale také, že si zaslouží respekt řidičů. V ČR zatím takto velká kampaň neproběhla.
 
Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR) nahlásili jejich zaměstnanci v roce 2019 76 nehod oproti roku 2016, kdy bylo celkem 47 nehod. Zvýšení počtu incidentů evidují také stavební firmy, počty jimi evidovaných nehod dosahují stovek. Některé události končí škodami na mechanizaci, řada bohužel zraněními nebo dokonce smrtí.
 
Letos již 4 úmrtí silničářů při dopravních nehodách -  nejhorší čísla za poslední dobu.

Stěžejním nástrojem kampaně je video, které je natočeno z pohledu „vojáka“. Divák se nejprve ocitne ve válce, přímo v zákopech. S pokračujícím dějem zjistí, že hluk, který slyší, nejsou šrapnely, ale jde o zvuky projíždějících aut. A vojáci jsou vlastně silničáři, kolem kterých projíždí auta ve vysoké rychlosti. Hlavní postava následně diváky upozorní, že tohle není válka, a žádá řidiče, aby byli ohleduplní, protože danou situaci musí všichni (řidiči i pracovníci) přežít.

Na vytvoření kampaně se podílely společně s BESIPEM stavební firmy, členové Sdružení pro výstavbu silnic. Obávají se v souvislosti s vyšším počtem uzavírek a zúžení (především na dálnicích), ale také v souvislosti s běžnými údržbovými pracemi ve městech dalšího zhoršení situace. Firmy jsou si vědomy, že komplikace spojené s pracemi na silnicích jsou nepříjemné, ale stavby nových úseků, opravy a údržba stávajících silnic jsou potřeba. Oprava silnice nebo její údržba je navíc stav přechodný a po dokončení bude nová či opravená silnice sloužit zase jen řidičům.

Trpělivost a ohleduplnost jsou proto namístě a nutné pro bezpečnost všech účastníků provozu.
V rámci kampaně je video ke zhlédnutí na televizních kanálech mediální skupiny Prima, na YouTube (https://youtu.be/rQ330ahS-Qg), Facebooku. Rádiové spoty uslyšíte v rádiích Kiss a Beat.
Základní pravidla pro bezpečný průjezd dopravním omezením v zúžených pruzích:
 
  • PŘEDVÍDEJ - sleduješ dopravní značky, takže víš, že se blíží dopravní omezení (značka snižující rychlost, „zákaz předjíždění nákladních vozidel“ atd.) – zpomal postupně rychlost, jeď plynule, nebrzdi, nepředjížděj na poslední chvíli
  • SOUSTŘEĎ SE – nezmatkuj, hlídej si rychlost, kontroluj zpětná zrcátka
  • DODRŽUJ BEZPEČNOU VZDÁLENOST-  mezi vozidly (2 vteřiny)
  • PLYNULE S TŘÍDAVĚ – jeď blízko rychlostního limitu, která je nařízena dopravními značkami, hlídej si boční odstupy


Besip Podporuje

Dekáda akcí pro BESIP 2011-2020

Organizace spojených národů (OSN), Světová zdravotnická organizace (WHO...

VISION ZERO - Vize nula

Vize Nula zpochybňuje tradiční způsob myšlení

Hned od samého počátk...

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, kterou vede Evropská komise, je ...

DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany