Alkohol a jiné návykové látky

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- negativní je meziroční bilance počtu nehod v důsledku současného vlivu alkoholu a návykových látek (+ 5 nehod, tj. + 9 %) a v důsledku vlivu návykových látek (+ 9 nehod, tj. + 3 %)

- kromě České republiky má nulovou hranici u všech skupin řidičů zavedenou Maďarsko, Rumunsko a Slovensko; dalších 5 států má zavedenou nulovou hranici u nových a profesionálních řidičů

- v roce 2019 bylo evidováno 4 627 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 4,3 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 53 osob (tj. 9,7 % z celkového počtu), těžce zraněno 222 osob a lehce zraněno 1 965 osob

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993–2019 činil podíl usmrcených v důsledku vlivu alkoholu 10 %, což znamená, že každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena v důsledku vlivu alkoholu

- v roce 2019 vykazovaly nehody v důsledku vlivu alkoholu 2,3× vyšší závažnost než všechny nehody

- nejvyšší podíl v případech, kdy byl viník pod vlivem alkoholu a/nebo návykových látek, byl tradičně evidován u cyklistů, a to jak v oblasti nehod, tak usmrcených i těžce zraněných osob

- velmi zajímavý pohled nabízí srovnání viníků s objemem alkoholu 1,51 ‰ a více; velmi vysoký podíl usmrcených osob na všech usmrcených osobách při nehodách pod vlivem alkoholu a/nebo pod vlivem návykových látek byl evidován u řidičů motocyklů - 70 %!

- z pohledu kategorie viníka bylo nejvíce nehod pod vlivem alkoholu evidováno u řidičů osobních automobilů (70 %), 17 % se pak podíleli cyklisté

- ve více než 2/3 případů byly v roce 2019 osoby usmrceny v případě, že byl pod vlivem alkoholu řidič osobního automobilu (36 usmrcených, 68 %)

- z pohledu dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 60 % těchto dopravních nehod zavinily osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 ‰

- nejvíce (30) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek v roce 2019 bylo vinou osob pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a více

- nejvyšší závažnost vykazovaly v roce 2019 nehody pod vlivem alkoholu a návykových látek
(102 usmrcených na 1 000 nehod); nadprůměrnou závažnost však vykazovaly také nehody pod vlivem návykových látek (33 usmrcených na 1 000 nehod) a nehody pod vlivem alkoholu v kategorii do 0,24 ‰ (32 usmrcených na 1 000 nehod)

- nejvíce (9) osob bylo usmrceno vinou osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v Jihomoravském kraji, naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Jihočeském kraji

- nejvíce těžce zraněných osob (35) bylo vinou osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek v Jihočeském kraji, naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v Libereckém kraji (8)

- porovnáme-li rok 2019 s rokem 2010, v České republice bylo v roce 2019 usmrceno o 44,4 % méně osob, v rámci evropských zemí byl evidován pokles o 20,9 %

- v období let 2011-2019 bylo v České republice v průměru usmrceno o 39,5 % méně osob v důsledku alkoholu oproti roku 2010, což je velmi pod průměrem evropských zemí (-16,6 %); ČR tak patří mezi nejúspěšnější země EU při snižování počtu usmrcených v důsledku alkoholu

- v roce 2019 bylo v České republice usmrceno v důsledku vlivu alkoholu 5,6 osob na 1 milion obyvatel; v rámci uvedených evropských zemí bylo v roce 2019 usmrceno 7,5 osob na 1 milion obyvatel, tzn., že situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem pozitivnější

- v období let 2011-2019 bylo v České republice usmrceno 588 osob v důsledku alkoholu (pozn. data do 30 dní po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 15,8 % méně; ČR je tak šestou nejúspěšnější zemí při plnění předpokladů jednotlivých zemí

Podrobné údaje najdete zde: Alkohol a jiné návykové látky.pdf


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany