Bezpečnostní pásy

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 nebylo při dopravních nehodách v osobních vozidlech připoutáno 80 usmrcených osob, 146 těžce zraněných osob a 678 lehce zraněných osob;

- z usmrcených řidičů v osobních vozidlech v roce 2019 bylo 23 % osob nepřipoutaných, z usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno 35 % osob;

- v kategorii usmrcených a těžce zraněných osob převažují vyšší podíly u nepřipoutaných osob v obci než mimo obec;

- v období 2006 až 2019 nebylo připoutáno 34 % usmrcených mužů a 24 % usmrcených žen; v kategorii těžce zraněných osob nebylo připoutáno 21 % mužů a 15 % žen, v kategorii lehce zraněných osob nebylo připoutáno 9 % mužů a 5 % žen;

- za celé sledované období (2006 až 2019) byl v průměru podíl nepřipoutaných usmrcených osob při dopravních nehodách v osobních automobilech 28 % v pracovní dny a 38 % o víkendu;

- v období 2006–2019 nebylo připoutáno 55 % usmrcených řidičů pod vlivem alkoholu;

- vyšší podíly nepřipoutaných osob byly zaznamenány u mladších osob a s přibývajícím věkem osob tyto podíly klesají;

- nejvyšší podíly nepřipoutaných osob (v období 2009 až 2019) byly evidovány v kraji Jihočeském a Libereckém, naopak nejnižší podíly nepřipoutaných osob byly evidovány v hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji;

- v období 2017-2019 bylo ze všech usmrcených osob v osobních automobilech na místních komunikacích evidováno 44 % nepřipoutaných osob a na silnicích III. třídy 42 % nepřipoutaných osob.

Podrobné údaje najdete zde: Bezpečnostní pásy.pdf


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany