Chodci

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo evidováno 3 265 nehod s účastí chodců, meziročně o 267 méně (-7,6 %)

- v roce 2019 bylo usmrceno 93 chodců, meziročně o 20 méně, tj. -17,7 %

- těžce zraněno bylo v roce 2019 439 chodců, meziročně o 78 méně, tj. -15 %

- podíl usmrcených chodců na všech usmrcených osobách činil v roce 2019 17 %, téměř každá 6. usmrcená osoba tak byla v tomto roce chodcem; jedná se o nejnižší podíl za sledované období

- podíl chodců na všech těžce zraněných osobách činil 20,8 % - téměř každá 5. těžce zraněná osoba byla chodcem

- nejvíce chodců bylo usmrceno (23) viníky ve věkové kategorii 35-44 let, nejvíce těžce zraněných osob (83) bylo rovněž ve věkové kategorii 25-34 let

- nejvíce chodců bylo usmrceno (35) a také těžce zraněno (146) ve věkové kategorii 65 a více let, s 13 usmrcenými následovala věková kategorie 45-54 let, resp. se 63 těžce zraněnými pak věková kategorie nejmladších účastníků silničního provozu – chodci ve věku 0-14 let

- nejvíce smrtelných nehod s účastí chodců (19 usmrcených) zavinili řidiči s praxí v řízení do 5 let od udělení řidičského oprávnění, nejvíce těžce zraněných chodců (62) potom zapříčinili řidiči s praxí v řízení nad 30 let

- v roce 2019 bylo evidováno 1 079 nehod zaviněných chodci, což představovalo 33% podíl na nehodách s účastí chodců

- v roce 2019 bylo vlastní vinou usmrceno 11 chodců, meziročně o 9 méně, tj. -45 %

- nejvíce chodců bylo usmrceno vinou řidičů osobních vozidel (54 usmrcených chodců, 61% podíl)

- v obci bylo usmrceno 58 chodců (62 %), mimo obec pak 35 chodců (38 %); nejčastější příčinou usmrcení chodců v obci (18) bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu; mimo obec (9) potom nevěnování plné pozornosti řídiče při řízení vozidla

- v obci bylo těžce zraněno 386 chodců (88 %), mimo obec pak 53 chodců (12 %); nejčastější příčinou těžkých zranění chodců v obci (146) bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu

- téměř pět z deseti chodců (49) bylo usmrceno v noci (tj. 53 %), zatímco ve dne 44 chodců

- každá 5. usmrcená osoba na evropských silnicích byla chodcem

- v období 2011-2019 činil podíl usmrcených chodců 19,4 % ze všech usmrcených osob, v České republice činil uvedený podíl 21,3 %

- v roce 2019 bylo v České republice usmrceno 10 chodců na 1 milion obyvatel, v rámci evropských zemí bylo

- v roce 2019 usmrceno 8 chodců na 1 milion obyvatel – situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem mírně horší

Podrobné údaje najdete zde: Chodci.pdf


DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany