Děti

Základní poznatky statistických ukazatelů - děti:

- v roce 2019 bylo usmrceno 16 dětí, meziročně o 3 děti méně (tj. - 16 %)

- v roce 2019 činil podíl usmrcených dětí na všech usmrcených osobách při dopravních nehodách 2,9 % - v roce 2019 bylo těžce zraněno 113 dětí, meziročně o 37 méně, tj.

- 25 % - 2 usmrcené děti nebyly připoutány (nebo neseděly v dětské sedačce), 5 těžce zraněných dětí a 178 lehce zraněných dětí; v relativním srovnání výše uvedené znamená, že nebylo připoutáno (resp. nesedělo v dětské sedačce) 17 % usmrcených, 16 % těžce zraněných a 15 % lehce zraněných dětí

- došlo k nárůstu nepřipoutaných lehce zraněných dětí, konkrétně bylo o 38 lehce zraněných nepřipoutaných dětí meziročně více

- nejvíce těžce zraněných dětí při dopravních nehodách (17) bylo ve věku 10 let, co se týká usmrcených dětí, nejvíce (2) jich bylo evidováno v kategorii 5, 6, 8 a 9 let

- z 16 usmrcených dětí byly v roce 2019 usmrceny 2 děti vlastní vinou (13% podíl), 14 dětí bylo usmrceno cizím zaviněním, tzn. jiným účastníkem silničního provozu; v případě těžce zraněných bylo 47 dětí těžce zraněno vlastní vinou (tj. 42 %), dalších 66 dětí pak bylo těžce zraněno jiným účastníkem silničního provozu

- jedna čtvrtina dětí (25 %) byla usmrcena v intravilánu, v kategorii těžce zraněných dětí byly v intravilánu těžce zraněny více než 2/3 dětí (68 %)

- nejvíce dětí bylo usmrceno (6) mezi 14. a 15. hodinou, nejvíce těžce zraněných dětí (21) bylo evidováno mezi 16. a 17. hodinou

- nejvíce (9) dětí bylo usmrceno v důsledku nesprávného způsobu jízdy (z toho bylo 5 dětí usmrceno v důsledku jízdy po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru), meziročně o 4 více; z uvedených 9 dětí bylo 8 spolujezdců a 1 chodec

- žádné dítě nebylo v roce 2019 usmrceno vinou osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek, celkem 3 děti byly vinou takové osoby těžce zraněny a 49 dětí bylo zraněno lehce

- NSBSP předpokládala, že v roce 2019 nebude usmrceno více než 7 dětí a těžce zraněno 101 dětí; celoroční předpoklad počtu usmrcených dětí byl překročen již v červenci, těžce zraněných pak v listopadu

- nejvíce (3) usmrcené děti byly v roce 2019 evidovány ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji, nejvíce těžce zraněných dětí (22) pak ve Středočeském kraji

Podrobné údaje najdete zde: Děti.pdf


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany