Lesní zvěř a domácí zvířectvo

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- v období let 1993 - 2019 tvořil podíl nehod s lesní zvěří (z celkového počtu s lesní zvěří a domácím
zvířectvem) 92 %, usmrcených osob pak 80 %, těžce zraněných osob 50 % a lehce zraněných osob
60 %; počet těžce zraněných osob, na rozdíl od ostatních sledovaných kategorií, byl jen nepatrně
vyšší než u střetů s domácím zvířectvem

- v roce 2018 bylo evidováno 15 983 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem, což je nejvíce v historii
ČR; meziročně je evidováno o 3 112 nehod více, tj. + 24,2 %

- v období let 1993 - 2019 bylo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrceno celkem 40
osob; v roce 2019 došlo k usmrcení 1 osoby (o 2 méně než v předchozím roce)

- dopravní nehody při střetech s domácím zvířectvem vykazují 2,8x vyšší závažnost než dopravní
nehody při střetech s lesní zvěří (vzhledem k četnosti usmrcení)

- v roce 2019 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem těžce zraněno 19 osob, tj. stejně
jako v předchozím roce

- nejtragičtější (z pohledu lehce zraněných osob) byl rok 2019, kdy bylo lehce zraněno 195 osob; v roce
2018 to bylo 150

- nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo v roce 2019 evidováno ve Středočeském kraji
(3 382), naopak nejméně v Jihočeském kraji (64); k meziročnímu nárůstu počtu nehod při střetech s
lesní zvěří a domácím zvířectvem došlo ve 12 krajích ze 14

- v roce 2019 činil podíl nehod při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem ke všem nehodám 14,9 %,
tzn., že přibližně každá 7. nehoda byla tohoto druhu; nejvyšší podíl nehod s lesní zvěří a domácím
zvířectvem byl zaznamenán v kraji Vysočina (36,5 %), naopak nejnižší v hl. m. Praze (1,3 %)

- v roce 2019 došlo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem k usmrcení 1 osoby (ve
Středočeském kraji)

- nejvíce těžce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo evidováno ve
Středočeském kraji (4 osoby), naopak ve 4 krajích nedošlo k žádnému těžkému zranění

- nejvíce lehce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo evidováno ve
Středočeském kraji (38 osob), naopak nejméně v hl. m. Praze (1 osoba)

- nejvyšší meziroční nárůst počtu lehce zraněných (o 15 osob) byl evidován v Ústeckém kraji, nejvyšší
pokles (o 12 osob) v kraji Vysočina

Aktuálně (k 31. 3. 2020):

- v roce 2020 bylo zatím evidováno 2 905 nehod s lesní zvěří, meziročně se jedná o nárůst o 177 nehod
(tj. + 6,5 %); 118 nehod pak bylo evidováno při srážkách s domácím zvířetem, meziročně se jedná
o nárůst o 3 nehody (tj. + 2,6 %)

- dosavadní vývoj tak navazuje na negativní (vzestupný) trend z uplynulých 10 let (u nehod s lesní
zvěří), resp. mírně pozitivní (sestupný) z předchozích 3 let (u nehod s domácím zvířectvem)

- v roce 2020 nebyla zatím při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrcena žádná osoba (tj.
stejně jako v loňském roce)

Podrobné údaje najdete zde: Lesní zvěř a domácí zvířectvo.pdf
 

 


DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany