Nákladní automobily

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- těžce zraněno bylo vinou řidičů nákladních automobilů 182 osob, meziročně o 43 méně (tj. -19 %)

- v roce 2019 bylo vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 usmrceno 22 osob, meziročně o 5 více, tj.+29 %

- na celkovém počtu nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů se v roce 2019 řidiči kategorie vozidel N3 podíleli z třetiny (34 %), na usmrcených potom 33 %, v případě těžce zraněných pak činil podíl 30 %

- 35 osob bylo usmrceno vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N1, dalších 10 osob potom řidiči nákladních automobilů kategorie N2

- nejvíce usmrcených vinou řidičů nákladních automobilů N1 jde na vrub věkové kategorii 45-54 let (9), u řidičů N2 kategorie 35-44 let (6) a u řidičů N3 kategorie 45-54 let (10)

- v případě těžce zraněných vinou N1 byli viníci ve věku 45-54 let (29), v případě N2 55-64 let (10), u N3 potom viníci ve věku 45-54 let (21)

- nejvíce usmrcených vinou řidičů nákladních automobilů zavinili řidiči nad 30 let praxe v řízení (12 usmrcených)

- v případě těžce zraněných osob byli na tom nejhůře řidiči s praxí do 5 let, kteří způsobili těžké zranění 40 osobám

- v 39 % případů smrtelných následků nehod na dálnicích byli v roce 2019 viníky řidiči nákladních automobilů; na tomto druhu komunikací byl evidován u této skupiny účastníků silničního provozu také vysoký podíl (27 %) na těžce zraněných osobách

- nejvíce osob bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno (20) a těžce zraněno (61) na silnicích I. třídy

- z pohledu směrových poměrů bylo nejvíce osob vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno (40) a těžce zraněno (89) na přímých úsecích

- nejčastější příčinou usmrcení vinou řidičů nákladních automobilů byly situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla (celkem 16 usmrcených), se 7 usmrcenými osobami (10% podíl) následuje jízda po nesprávné straně-vjetí do protisměru

- nejčastější příčinou těžkých zranění zaviněných řidiči nákladních automobilů bylo nevěnovaní se řízení, v důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 31 osob, tj. 17 %;  s 20 těžce zraněnými osobami (11% podíl) následuje jízda po nesprávné straně-vjetí do protisměru

- nejčastější příčinou usmrcení vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 bylo nevěnovaní se řízení (5 usmrcených); nejčastější příčinou těžkých zranění vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 bylo také nevěnování se řízení (9 těžce zraněných)

- v obci bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno 24 osob (36 %), mimo obec pak 43 osob (64 %)

- nejčastější příčinou usmrcení zaviněných řidiči nákladních automobilů v obci (7 usmrcených)  i mimo obec (9) bylo nevěnování se řízení

- v obci bylo vinou řidičů nákladních automobilů těžce zraněno 72 osob (40 %), mimo obec pak 110 osob (60 %)

- nejčastější příčinou těžkých zranění zaviněných řidiči nákladních automobilů v obci (15) bylo nevěnování se řízení, mimo obec (shodně 16) potom jízda po nesprávné straně-vjetí do protisměru a nevěnování se řízení

- nejvíce osob (10) bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno ve Středočeském kraji, 3 z nich vinou N1, 4 vinou N2 a 3 vinou N3

- naopak nejnižší počet usmrcených byl evidován v Karlovarském a Plzeňském kraji (shodně 1)

- nejvíce osob (31) bylo vinou řidičů nákladních automobilů těžce zraněno ve Středočeském kraji, 16 z nich vinou N1, 6 vinou N2 a 9 vinou N3

- nejméně těžce zraněných osob bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (3)

Podrobné údaje najdete zde: Nákladní automobily.pdf


DOPRAPKA

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany