Nedání přednosti v jízdě

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo evidováno v důsledku nedání přednosti v jízdě 13 897 nehod, meziročně o 646 nehod méně (-4 %)

- v roce 2019 bylo usmrceno 92 osob, meziročně o 4 více (+5 %)

- těžce zraněno bylo v roce 2019 575 osob, meziročně o 106 méně (-16 %)

- v roce 2019 činil podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě 17 %

- v roce 2019 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 5 usmrcených na 1 000 nehod

- v roce 2019 činil podíl těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě 27 %

- nejvíce osob bylo usmrceno (25) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii 65 a více let, nejvíce těžce zraněných (124) potom viníky ve věkové kategorii 35-44 let

- nejméně osob bylo usmrceno (1) v důsledku nedání přednosti v jízdě ve věkové kategorii 15-17 let, v této kategorii byl také evidován nejmenší počet těžce zraněných (20)

- nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (21 usmrcených a 107 těžce zraněných) způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění; u řidičů s praxí do 5 let je evidován vysoký počet těžce zraněných osob (90) v důsledku nedání přednosti v jízdě

- řidiči osobních vozidel tvořili největší procento viníků v důsledků nedání předání v jízdě, celkem tito řidiči usmrtili 65 osob (71 %) a těžce zranili 451 osob (80 %)

- z pohledu následků těchto dopravních nehod dopadli nejhůře řidiči osobních vozidel (31 usmrcených, 34% podíl), nejvíce těžkých zranění bylo potom evidováno u chodců (159 těžce zraněných, 28% podíl)

- nejvíce usmrcených (31) bylo evidováno na silnicích II. třídy, v případě těžce zraněných byl největší počet (147) zaznamenán na silnicích I. třídy

- z pohledu směrových poměrů bylo nejvíce osob usmrceno (35) a těžce zraněno (214) na 4 ramenných křižovatkách

- nejvíce usmrcených osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno v červenci (17), v září potom bylo nejvíce osob těžce zraněno (66)

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (18 usmrcených), mimo obec potom nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (16 usmrcených)

- nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (149 těžce zraněných), mimo obec potom nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (55 těžce zraněných)


Podrobné údaje najdete zde: Nedání přednosti v jízdě.pdf


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany