Nepřiměřená rychlost

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti na pozemních komunikacích v ČR usmrceno 195 a těžce zraněno 573 osob (nejméně těžce zraněných od roku 1993)
 
- v roce 2019 bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno 195 osob, meziročně o 23 méně, tj. -10,6 %
 
- v roce 2019 činil podíl usmrcených osob v důsledku nepřiměřené rychlosti 36 % na všech usmrcených osobách při dopravních nehodách
 
- v roce 2019 bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti evidováno 15 usmrcených na 1 000 těchto nehod, tj. 3× vyšší závažnost než byla celková závažnost všech nehod v daném roce
 
- nejvíce osob bylo usmrceno (46) v důsledku nepřiměřené rychlosti viníky ve věkové kategorii 35-44 let; vysoký počet (45 usmrcených) byl evidován u viníků ve věku 25-34 let a také v kategorii viníků 18-24 let, celkem 38 usmrcených osob (pozn. vzhledem k nižšímu rozsahu let jsou závažnější nehody mladších viníků)
 
- nejvíce osob bylo těžce zraněno (129) v důsledku nepřiměřené rychlosti viníky ve věkové kategorii 25-34 let a viníky ve věku 18 až 24 let (128 těžce zraněných osob)

- necelou polovinu osob (44 %), které byly usmrceny vinou osob ve věku 18-24 let, usmrtili tito právě v důsledku nepřiměřené rychlosti

- nejvíce závažných následků nehod v důsledku nepřiměřené rychlosti (17 usmrcených a 60 těžce zraněných) způsobili řidiči s 1 rokem praxe v řízení
 
- téměř sedm z deseti osob (69 %) bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno vinou řidičů osobních vozidel, celkem 135 usmrcených osob; se 33 usmrcenými osobami (17 %) následují řidiči motocyklů, 17 osob pak bylo usmrceno vinou řidičů nákladních vozidel (9 %)
 
- přibližně pět z deseti usmrcených osob (88 usmrcených, 45% podíl) v důsledku nepřiměřené rychlosti byli řidiči osobních vozidel; se 17% podílem následovali řidiči motocyklů (33 usmrcených), 15% podíl s 29 usmrcenými představovali spolujezdci v osobním vozidle; nepřiměřená rychlost byla v roce 2019 příčinou usmrcení 24 chodců

- nejvíce usmrcených osob v důsledku nepřiměřené rychlosti (63) bylo usmrceno na silnicích II. třídy

- nejvíce osob v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno v zatáčkách (76 usmrcených osob); spolu s přímými úseky po projetí zatáček (66 %) byl také u zatáček evidován nejvyšší podíl nepřiměřené rychlosti na všech usmrcených osobách (60 %)
 
- nejvíce osob bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno v sobotu (38 osob), která se 45% podílem na všech usmrcených osobách z pohledu nepřiměřené rychlosti také dominovala
 
- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu  vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 100 osob, tj. 51 %
 
- v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo mimo obec usmrceno 159 osob, tj. 82 %; v obci pak 36 osob, tj. 18 %

Podrobné údaje najdete zde: Nepřiměřená rychlost.pdf


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany