Nesprávné předjíždění

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo evidováno v důsledku nesprávného předjíždění 4 170 nehod, meziročně o 176 méně
 
- v roce 2019 bylo v důsledku nesprávného předjíždění usmrceno 113 osob a těžce zraněno 259 osob

- v roce 2019 došlo v důsledku nesprávného předjíždění oproti roku 2018 k nárůstu usmrcených osob (o 16 osob více, tj. o 16,5 %) a k poklesu těžce zraněných osob (o 29 osob méně, tj. o 10,1 %)

- v roce 2019 činil podíl usmrcených osob v důsledku nesprávného předjíždění ke všem usmrceným osobám při dopravních nehodách 20,7 % (nejvyšší podíl od roku 2006)

- v roce 2019 vykazovaly nehody v důsledku nesprávného předjíždění závažnost 27 usmrcených osob na 1 000 nehod a 62 těžce zraněných osob na 1 000 nehod

- nejvíce osob (26) bylo usmrceno v důsledku nesprávného předjíždění viníky ve věkové kategorii 65 let a více, nejvyšší počet těžce zraněných osob byl evidován u viníků ve věkové kategorii 45 až 54 let (64 těžce zraněných osob)

- nejvíce osob bylo usmrceno (25) v důsledku nesprávného předjíždění ve věkové kategorii 65 let a více; nejvíce osob bylo těžce zraněno (50) v důsledku nesprávného předjíždění ve věkové kategorii 35–44 let

- nejvíce závažných následků v důsledku nesprávného předjíždění bylo evidováno u řidičů s praxí do 5 let včetně (23 usmrcených a 59 těžce zraněných osob)

- v roce 2019 bylo vinou mužů usmrceno v důsledku nesprávného předjíždění 98 osob, 13 osob pak usmrtily řidičky – ženy

- přibližně devět z deseti osob (88 %) bylo v důsledku nesprávného předjíždění usmrceno vinou řidičů osobních vozidel, celkem 98 usmrcených osob; s 9 usmrcenými osobami (8 %) následovali řidiči nákladních vozidel

- přibližně 6 z 10 usmrcených osob (65 usmrcených, 57% podíl) v důsledku nesprávného předjíždění byli řidiči osobních vozidel; s 21% podílem následovali spolujezdci v osobních vozidlech (24 usmrcených osob), 9 % tvořili řidiči motocyklů (10 usmrcených osob)
 
- nejvíce usmrcených osob v důsledku nesprávného předjíždění (78) bylo usmrceno na silnicích I. třídy; čím nižší byla třída komunikace (pozn. I.-III. třída), tím nižší byl evidován počet usmrcených v důsledku nesprávného předjíždění

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nesprávného předjíždění byla jízda po nesprávné straně nebo vjetí do protisměru (82 usmrcených osob; 72% podíl);  s 20 usmrcenými osobami (18% podíl) následovalo ohrožení protijedoucího řidiče při předjíždění

Podrobné údaje najdete zde: Nesprávné předjíždění.pdf


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany