Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2000 (38 977), naopak nejméně v roce 2009 (11 888); v roce 2019 došlo k meziročnímu nárůstu o 357 nehod (17 623)
 
- v roce 2019 bylo usmrceno 60 osob, tj. o 10 méně než v předchozím roce

- v roce 2015 byl podíl usmrcených v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, nejvyšší (13,2 %), naopak v roce 2002 nejnižší (9,4 %)

- v roce 2019 bylo v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 23 osob v osobních automobilech sólo, tj. 59 % z počtu usmrcených ve vozidlech

- v roce 2019 bylo v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 26 řidičů (43 %) a 21 chodců (35 %)

- nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 2007 (403), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2019 (190, tj. o 24 méně než v předchozím roce); v uplynulých 3 letech dochází k postupnému poklesu počtu těžce zraněných osob

- v roce 2019 bylo lehce zraněno v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, 2 744 osob, tj. o 167 méně než v předchozím roce - 6% pokles

- závažnost dopravních nehod v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2019 činila 3,4 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod

- nejvyšší závažnost nehod v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byla v roce 2019 evidována v srpnu (6,1 usmrcených osob na 1 000 nehod), naopak nejnižší v únoru (1,6)

- nejvyšší podíl usmrcených v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byl v roce 2019 zaznamenán v březnu (22 %) - v uvedeném měsíci byla téměř každá 4. osoba usmrcena právě v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla!

- nejvíce usmrcených osob v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2019 bylo v Jihomoravském kraji (12 osob), naopak jen 1 osoba v Plzeňském a Zlínském kraji a žádná osoba v Libereckém kraji

- nejvyšší podíl usmrcených v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2019 byl zaznamenán v hl. m. Praha (40 %)

- nejvyšší závažnost nehod v případě, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2019 byla v kraji Vysočina, kde činila 11,3 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod
 

Podrobné údaje najdete zde: Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla.pdf

 
 


Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany