Srážka se stromem

Základní poznatky statistických ukazatelů:


- v roce 2019 bylo evidováno 2 529 nehod při srážkách se stromem, meziročně o 36 méně

- nejméně osob bylo usmrceno v roce 2018 (73), meziročně o 2 méně, tj. -2,7 % oproti dvěma předchozím rokům, kdy počet usmrcených činil 75; jedná se o nejnižší počet usmrcených osob při srážkách se stromem za sledované období

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995-2019 činil podíl usmrcených přisrážkách se stromem 15 %, což znamená, že přibližně každá 7. usmrcená osoba byla usmrcena při srážce se stromem; v roce 2018 evidován historicky nejnižší podíl (12,9 %)

- v roce 2019 bylo evidováno 36,8 usmrcených při srážkách se stromem na 1 000 nehod, nehody při srážkách se stromem vykazují každoročně vysokou závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech, nejnižší závažnost (27,3) byla evidována v roce 2017)

- nejvíce osob bylo při srážkách se stromem usmrceno (24) viníky ve věkové kategorii 18-24 let, těžce zraněno (50) pak viníky ve věkové kategorii 25-34 let

- nejvíce závažných nehod (28 usmrcených a 56 těžce zraněných) při srážkách se stromem zavinili řidiči s praxí v řízení do 5 let od udělení řidičského oprávnění při srážkách se stromem bylo v roce 2019 usmrceno 93 osob, z toho 78 vinou řidičů osobních vozidel (84 %), 6 vinou řidičů motocyklů (6 %) a 4 osoby vinou řidiče nákladního vozidla (4 %)

- v případě těžce zraněných pak byla vina v 79 % na řidičích osobních vozidel, 11 % na řidičích motocyklů a v 4 % případů na řidičích nákladních vozidel

- alkohol nebo návykové látky se na všech nehodách při srážkách se stromem v roce 2019 podílel 12,6%, na usmrcených 9,7 %, na těžce zraněných 25,6 % a na lehce zraněných osobách
13,56 %

- meziročně bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu nebo návykových látek při srážkách se stromem evidováno o 59 % usmrcených méně (celkem usmrceno 9 osob, meziročně -13)

- nejvíce smrtelných nehod zavinili viníci nehod při srážkách se stromem se zjištěnou hladinou alkoholu od 1,51 a více ‰ (5 osob)

- nejvíce osob při srážkách se stromem (34) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se usmrcení při srážkách se stromem podílelo 32 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací

- nejčastější příčinou usmrcení při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 40 osob, 12 osob bylo usmrceno při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrchapod.)

- nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem (22) ve Středočeském kraji a Jihočeském kraji
 

Podrobné údaje najdete zde:  Srážka se stromem.pdf


Asistenční systémy

Akce a kampaně

Asistenční systémy Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany