Stárnoucí populace

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- v roce 2019 bylo evidováno 13 761 nehod s účastí seniorů, meziročně o 437 více (+3 %)

- v roce 2019 bylo usmrceno 123 seniorů, meziročně o 1 méně, tj. -0,8 %

- těžce zraněno bylo v roce 2019 433 seniorů, meziročně o 21 méně, tj. -4,6 %

- podíl usmrcených seniorů na všech usmrcených osobách činil v roce 2019 22,5 %, každá 4. usmrcená osoba tak byla v tomto roce seniorem; jedná se o 3. nejvyšší podíl za sledované období

- podíl seniorů na všech těžce zraněných osobách činil 20,5 % - téměř každá 5. těžce zraněná osoba byla seniorem

- nejvíce seniorů bylo usmrceno (23) a těžce zraněno (116) viníky-seniory ve věkové kategorii 65-69 let

- nejvíce seniorů bylo usmrceno (36) a také těžce zraněno (138) ve věkové kategorii 65-69 let, s 27 usmrcenými a 113 těžce zraněnými následovala věková kategorie seniorů 70-74 let

- nejvíce smrtelných nehod a závažných následků seniorů (49 usmrcených a 144 těžce zraněných) zavinili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění

- z hlediska následků dle kategorie byly nejzávažnější nehody chodců – usmrceno (35) a těžce zraněno (146) a řidičů osobních vozidel – usmrceno (49) a těžce zraněno (80)

- v obci bylo usmrceno 57 seniorů (46 %), mimo obec pak 66 seniorů (54 %); nejčastější příčinou usmrcení seniorů v obci (12) bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu; mimo obec (18) potom jízda po nesprávné straně-vjetí do protisměru

- v obci bylo těžce zraněno 282 seniorů (65 %), mimo obec pak 151 seniorů (35 %); nejčastější příčinou těžkých zranění seniorů v obci (59) bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu, mimo obec potom nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka)

- nejvíce viníků bylo pod vlivem alkoholu od 1,51 ‰ a více (celkem 264 způsobených nehod)

- z pohledu druhu komunikace bylo nejvíce seniorů usmrceno na silnicích I. třídy (43), těžce zraněno potom na místních komunikacích (125)

- z pohledu směrových poměrů komunikace dopadly nejhůře přímé úseky (60 usmrcených a 209 těžce zraněných)

- nejvíce seniorů bylo usmrceno (17) a těžce zraněno (65) ve Středočeském kraji

- v roce 2019 bylo v České republice usmrceno o 6,1 % seniorů méně než v roce 2010

- v období let 2011–2019 činil v České republice podíl usmrcených seniorů 23 %

- v roce 2019 bylo v České republice usmrceno 14,5 seniorů na 1 milion obyvatel

Podrobné údaje najdete zde: Stárnoucí populace


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany