Ujetí viníka z místa nehody

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v roce 2019 bylo evidováno 18 751 těchto nehod (o 879 více než v předchozím roce, tj. + 5 %), tzn., že přibližně od každé 6. dopravní nehody viník ujel 

- v roce 2019 bylo usmrceno 7 osob, tj. o 3 méně než v předchozím roce 

- v roce 2019 bylo zraněno historicky nejméně osob (597, což tvořilo 2,3% podíl na všech zraněných při dopravních nehodách) 

- přibližně v 9 případech z 10 byl v roce 2019 hlavní příčinou nehod, kdy viník z místa nehody ujel, nesprávný způsob jízdy (93 % případů) 

- šest osob bylo usmrceno v případech, kdy viník z místa nehody ujel, v důsledku nesprávného způsobu jízdy, další osoba pak v důsledku nesprávného předjíždění 

- více než polovina (55 %, 16 osob) osob byla těžce zraněna v případech, kdy viník z místa nehody ujel, v důsledku nesprávného způsobu jízdy, dalších 10 osob (35 %) pak v důsledku nedání přednosti v jízdě, 2 osoby v důsledku nesprávného předjíždění a 1 v důsledku nepřiměřené rychlosti 

- nejvíce nehod, kdy viník z místa nehody ujel, bylo v roce 2019 evidováno v hlavním městě 
Praze (4 039), naopak nejméně v Karlovarském kraji (591)

 - nejvyšší podíl nehod, kdy viník z místa nehody ujel, na všech nehodách v roce 2019 byl evidován v Karlovarském kraji (22,6 %), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (12,9 %) 

- nejvíce usmrcených osob při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, bylo v roce 2019 evidováno v Olomouckém a Ústeckém kraji (2), 1 osoba byla usmrcena v kraji Středočeském a Moravskoslezském a v Kraji Vysočina 

- nejvíce těžce zraněných osob při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, bylo v roce 2019 evidováno v hl. m. Praze a v Ústeckém kraji (shodně 6 osob), ve Středočeském kraji byl evidován nejvyšší nárůst (+ 4) těžce zraněných osob 

- nejvyšší podíl těžce zraněných při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, na všech těžce zraněných, byl v roce 2019 evidován v hlavním městě Praze (5,3 %), přibližně od každé 19. nehody, při níž byla těžce zraněna osoba, viník v uvedeném kraji ujel 

- nejvíce lehce zraněných osob při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, bylo v roce 2019 evidováno v hl. m. Praze (116) a nejméně (9) v Karlovarském kraji 

- nejvyšší podíl lehce zraněných při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, na všech lehce zraněných osobách při dopravních nehodách byl v roce 2019 evidován v hl. m. Praze (5,9 %), kde přibližně od každé 17. nehody, při níž byla lehce zraněna osoba, viník ujel
 

Podrobné údaje najdete zde: Ujetí viníka z místa nehody


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany