Únava, usnutí, náhlá fyzická indispozice

Základní poznatky statistických ukazatelů:


- v období let 1993 až 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k celkem 27 161 dopravním nehodám

- nejvíce (1 211) bylo evidováno v roce 1998, nejméně (685) pak v roce 2010; v roce 2019 bylo evidováno 1 113 nehod, o 40 méně než v roce 2018

- mezi roky 1993 a 2019 došlo k průměrnému poklesu dopravních nehod zaviněné vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice o 5,7 %, v roce 2019 je (oproti roku 1993) zaznamenán nárůst o 4,6 %

- v roce 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (149) dopravním nehodám v červnu, naopak k nejméně (40) v lednu

- nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám byl evidován v červnu (1,55 %), naopak nejnižší v lednu (0,46 %)

- v roce 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) v červenci a v srpnu, naopak v 5 měsících nebyla usmrcena ani jedna osoba

- nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným byl evidován v červenci (7,1 %)

- v roce 2019 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost (33 usmrcených na 1 000 nehod) v červenci a v listopadu

- v roce 2019 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (180) dopravním nehodám ve Středočeském kraji, naopak k nejméně (38) v hl. m. Praze

- nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám byl evidován v Karlovarském kraji (2,06 %), naopak nejnižší v hl. m. Praze (0,18 %)

- v roce 2019 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (5) v Jihomoravském kraji, naopak v 6 krajích nebyla usmrcena ani jedna osoba

- nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným byl evidován v Jihomoravském kraji (7,9 %)

- v roce 2019 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost (32 usmrcených na 1 000 nehod) v Jihomoravském kraji

Podrobné údaje najdete zde: Únava, usnutí, náhlá fyzická indispozice.pdf
 


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany