Motocyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů motocyklistů:
 
- předpoklad pro rok 2017 počítal s tím, že nebude usmrceno více než 52 motocyklistů a těžce zraněno 425 motocyklistů, stanovený předpoklad počtu usmrcených motocyklistů byl překročen v září 2017

- v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 64 motocyklistů (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 418 motocyklistů bylo těžce zraněno (stanovený předpoklad dodržen)

- v období let 1993 – 2017 nepoužilo 20 % usmrcených motocyklistů přilbu, v případě těžce zraněných to bylo 16 % a u lehce zraněných 15 %

- v roce 2017 nepoužilo 6 % usmrcených motocyklistů přilbu, v případě těžce zraněných to byly 4 % a u lehce zraněných 4 %.

- v roce 2017 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR usmrceno 64 motocyklistů, tj. meziročně o + 2 osoby více (+ 3,2 %)

- v celém období (1994-2017) je zaznamenán průměrný pokles usmrcených motocyklistů jen o – 6,0 % (pozn. v celém období je zaznamenán průměrný pokles všech usmrcených osob o 24,1 %)

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2017 činil podíl motocyklistů 8,9 %, v roce 2017 byl podíl usmrcených motocyklistů 12,7 %

- od roku 2006 doposud byl podíl usmrcených motocyklistů ke všem usmrceným osobám vždy vyšší než 10,0 % (dlouhodobý negativní trend)!!!

- na celkovém počtu těžce zraněných osob v období 1993 – 2017 činil podíl motocyklistů 14 %, což znamená, že přibližně každá 7. těžce zraněná osoba byla motocyklistou, od roku 2006 doposud byl podíl těžce zraněných motocyklistů ke všem těžce zraněným osobám vždy nadprůměrný

- závažnost dopravních nehod s účastí motocyklisty v roce 2017 činila 19,9 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, tzn., že dopravní nehody zaviněné motocyklisty vykazovaly 4,1x vyšší závažnost než je celkový průměr!

- z celkového počtu dopravních nehod s účastí motocyklistů (2 919) bylo 1 684 dopravních nehod zaviněno motocyklisty, tj. 57,7 % (pozn. v předchozím roce 56,9 %)

- celkem 40 osob bylo v roce 2017 usmrceno vinou motocyklistů, tj. 60,6 % (pozn. v předchozím roce 47,5 %)

- z dopravních nehod zaviněných motocyklisty zavinili nejvíce (508, tj. 30 %) řidiči na motocyklech objemových tříd 460 – 850 ccm, naopak nejméně dopravních nehod (179, tj. 11 %) zavinili řidiči na motocyklech objemových tříd nad 1,25 litru

- z usmrcených osob vinou motocyklistů zavinili nejvíce (19, tj. 48 %) řidiči na motocyklech objemových tříd 460 – 850 ccm, naopak nejméně usmrcených (2, tj. 5 %) zavinili řidiči na motocyklech objemových tříd 101 – 450 ccm, resp. nad 1,25 litru

- nejvyšší závažnost dopravních nehod zaviněných motocyklisty (37,4 usmrcených motocyklistů na 1 000 dopravních nehod) „mají na svědomí“ řidiči motocyklů objemových tříd 460 – 850 ccm, v porovnání s předchozím rokem došlo vinou motocyklistů u 3 kategorií ke zvýšení počtu usmrcených osob, nejvíce + 7 usmrcených je evidováno u řidičů motocyklů objemových tříd 460 – 850 ccm (meziročně + 58,3 %)!

- nejvíce motocyklistů (14) bylo v roce 2017 usmrceno v červnu, ve stejném měsíci byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených motocyklistů na všech usmrcených osobách, podíl v daným měsících činil 23 %, celoroční podíl na všech usmrcených činil 13 %

- nejvíce motocyklistů (86) bylo v roce 2017 těžce zraněno v červnu, nejvyšší podíl těžce zraněných motocyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován v srpnu (29 %), celoroční podíl na všech těžce zraněných činil 18 %

- nejvíce motocyklistů (13) bylo v roce 2017 usmrceno v pondělí a v sobotu, v pondělí den byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených motocyklistů na všech usmrcených osobách, podíl v daném dni činil 21 % (pozn. průměr 13 %)

- nejvíce motocyklistů (76) bylo v roce 2017 těžce zraněno v sobotu, nejvyšší podíl těžce zraněných motocyklistů na všech těžce zraněných osobách byl evidován v sobotu a v neděli (22 %), celoroční podíl na všech těžce zraněných činil 18 %

- nejvíce motocyklistů bylo v roce 2017 usmrceno mezi 13. až 14. hodinou (11 usmrcených motocyklistů), v případě těžce zraněných motocyklistů bylo nejrizikovější období mezi 17. až 18. hodinou (50 těžce zraněných motocyklistů)

- nejvyšší poměr usmrcených motocyklistů byl v roce 2017 evidován mezi 13. až 14. hodinou - motocyklisté se podíleli na všech usmrcených osobách 31 %, na těžce zraněných osobách se motocyklisté nejvíce podíleli v období mezi 17. až 18. hodinou (26 %)

- nejvíce motocyklistů (10) bylo usmrceno ve věkové kategorii 35 – 40 let (meziročně o 3 méně), nejvyšší meziroční nárůst (o 4 usmrcené motocyklisty) byl evidován ve věkové kategorii 61 – 64 let, významný nárůst byl evidován ve věkové kategorii 18 – 20 let (6 usmrcených, tj. meziročně + 3)

- z pohledu dopravních nehod s účastí motocyklisty v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 42 % těchto dopravních nehod zavinily osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!

- drogy, resp. návykové látky se na dopravních nehodách s podílem alkoholu a návykových látek podílely ze 15 % (20 dopravních nehod)

- nejvyšší počet nehod zaviněných motocyklisty (835), usmrcených (23), těžce (127) i lehce zraněných (647) má jeden společný jmenovatel – nepřiměřenou rychlost jízdy!!!

- nejvyšší míra závažnosti dopravních nehod zaviněných motocyklisty pak byla evidovaná u nesprávného předjíždění

- nejvyšší podíl usmrcených motocyklistů je evidován ve Zlínském, Libereckém a Karlovarském kraji (25 %), naopak nejnižší v Plzeňském kraji (6 %)

- nejvyšší meziroční nárůst usmrcených motocyklistů byl evidován v Libereckém kraji (+ 5 osob, tj. + 500 %!!! – pozn. pokles těžce zraněných motocyklistů o – 13 osob, tj. – 43 % - meziročně tak byly v daném kraji evidovány tragičtější následky), těžce zraněných pak v Jihočeském kraji (+ 30 osob, tj. + 103 %), naopak velmi pozitivní byl meziroční pokles v oblasti těžce zraněných motocyklistů v Olomouckém kraji (- 14 usmrcených, tj. - 47 %)

- porovnáme-li rok 2016 s rokem 2009, došlo v České republice ke snížení usmrcených motocyklistů na 67 % referenčního roku 2009. S touto bilancí patřila Česká republika k evropskému průměru (pozn. evropský průměr činil také 67 %)

- v roce 2016 bylo v Česku usmrceno 0,60 motocyklistů na 100 000 obyvatel, nejlepší bilance s 0,38 usmrcenými motocyklisty byla evidována v Nizozemí, naopak nejhorší v Řecku (2,46), z evropského pohledu měla Česká republika v roce 2016 pozitivní bilanci (o 25 % pod evropským průměrem)
 
Podrobné údaje najdete zde: Motocyklisté.pdf
 


NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT

Akce a kampaně

NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany