Nákladní automobily

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- na celkovém počtu nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů se v roce 2017 řidiči kategorie vozidel N3 podíleli necelou třetinou (32 %), na usmrcených však již 42 %, v případě těžce zraněných pak činil podíl 29 %

- v roce 2017 bylo evidováno 11 362 nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů, meziročně o 571 více

- v roce 2017 bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno 74 osob, meziročně o 5 méně, tj. – 6,3 %

- v roce 2017 bylo vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 usmrceno 30 osob, meziročně o 6 více, tj. + 25 %

- nejvíce usmrcených vinou řidičů nákladních automobilů N1 jde na vrub věkové kategorii 25-34 let, u řidičů N2 a N3 pak 35-44 let. V případě těžce zraněných vinou N1 a N2 byli viníci ve věku 25-34 let, v případě N3 pak 35-44 let

- nejvíce osob (7) bylo usmrceno vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 ve věkové kategorii 35-44 let, na stejně staré viníky pak připadá také největší počet těžce zraněných osob (12)

- absolutně nejvíce usmrcených (10) a těžce zraněných (24) vinou řidičů nákladních automobilů zavinili řidiči s 10 letou praxi v řízení; relativně vysoké počty usmrcených a těžce zraněných osob vinou řidičů nákladních automobilů jsou pak evidovány u řidičů s praxí 1, resp. 2 roky!!!

- vinou řidičů (mužů) nákladních automobilů bylo v roce 2017 usmrceno 73 osob, jedna osoba byla usmrcena vinou řidičky – ženy; v případě těžce zraněných pak ženy zavinily těžká zranění u 4 osob, muži pak u 173 osob

- v 60 % případů smrtelných následků nehod na dálnicích byli v roce 2017 viníky řidiči nákladních automobilů; na tomto druhu komunikací byl evidován u této skupiny účastníků silničního provozu také vysoký podíl (25 %) na těžce zraněných osobách

- v případě řidičů nákladních vozidel jako viníků fatálních nehod dominují napříč jednotlivými kategoriemi silnice I. třídy

- ve 26 % případů smrtelných následků nehod na 3 ramenných křižovatkách v roce 2017 byli viníky řidiči nákladních automobilů!

- v případě řidičů nákladních vozidel jako viníků fatálních nehod dominují napříč jednotlivými kategoriemi přímé úseky

- nejčastější příčinou usmrcení vinou řidičů nákladních automobilů bylo nevěnovaní se řízení, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 18 osob, tj. 24 %

- nejčastější příčinou usmrcení vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 bylo spolu s nevěnovaním se řízení také nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, v důsledku obou příčin bylo usmrceno vždy 5 osob

- nejčastější příčinou těžkých zranění zaviněných řidiči nákladních automobilů bylo také nevěnovaní se řízení, v důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 41 osob, tj. 23 %; se 17 těžce zraněnými osobami (10% podíl) následuje nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu

- z uvedených 41 usmrcených osob připadá 11 na viníky – řidiče nákladních automobilů kategorie N3 (suverénně nejčastější příčina)

- v obci bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno 27 osob (36 %), mimo obec pak 47 osob (64 %). Nejčastější příčinou usmrcení zaviněných řidiči nákladních automobilů jak v obci (7; pozn. 3 z nich vinou N3), tak mimo obec (11; 4 z nich N3) bylo nevěnování se řízení

- v obci bylo vinou řidičů nákladních automobilů těžce zraněno 75 osob (42 %), mimo obec pak 102 osob (58 %). Nejčastější příčinou těžkých zranění zaviněných řidiči nákladních automobilů v obci (17) bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu, mimo obec (28) pak nevěnování se řízení

- nejvíce osob (10) bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno v Moravskoslezském kraji, 4 z nich vinou N1, 2 vinou N2 a 4 vinou N3; naopak „jen“ 1 osoba byla usmrcena ve Zlínském kraji

- nejvíce osob (24) bylo vinou řidičů nákladních automobilů těžce zraněno v Jihočeském kraji, 19 z nich vinou N1, 2 vinou N2 a 3 vinou N3; naopak „jen“ 3 osoby byly těžce zraněny v Karlovarském kraji

Podrobné údaje najdete zde: Nákladní automobily.pdf


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany