Nedání přednosti v jízdě

Základní poznatky statistických ukazatelů nedání přednosti v jízdě:

- v roce 2017 bylo evidováno v důsledku nedání přednosti v jízdě 14 781 nehod, meziročně o 10 více - nejméně osob bylo usmrceno v roce 2017 (83), meziročně o 19 méně, tj. – 18,6 %

- v celém období (1993-2017) byl zaznamenán průměrný nárůst usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě o 2 %

- v roce 2017 činil podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě 17 %

- v roce 2017 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 6 usmrcených na 1 000 nehod, tyto nehody tak vykazovaly mírně nadprůměrnou závažnost

- nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2017 (645), meziročně o 66 méně, tj. – 9,3 %

- v celém období byl zaznamenán průměrný nárůst těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě o 3 %

- v roce 2017 byl, stejně jako v roce 2016, podíl těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě nejvyšší (28 %) - nejvíce osob bylo usmrceno (21) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii 65 a více let, rovněž i nejvíce osob bylo těžce zraněno (122) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii 65 a více let

- čím starší viníci dopravních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě jsou, tím více osob usmrtí/těžce zraní

- nejvíce osob bylo usmrceno (27) v důsledku nedání přednosti v jízdě ve věkové kategorii 65 a více let; nejvíce osob bylo těžce zraněno (150) v důsledku nedání přednosti v jízdě rovněž ve věkové kategorii 65 a více let

- „suverénně“ nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (22 usmrcených a 139 těžce zraněných) způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění; u řidičů s praxí do 5 let je evidován vysoký počet těžce zraněných osob (117) v důsledku nedání přednosti v jízdě

- sedm z deseti osob bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě usmrceno vinou řidičů osobních vozidel, celkem 57 usmrcených osob

- osm z deseti osob (82 %) bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě těžce zraněno vinou řidičů osobních vozidel, celkem 512 těžce zraněných osob

- čím nižší třída komunikace (pozn. I.-III. třída), tím nižší je evidován počet usmrcených a těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (17 usmrcených), mimo obec pak nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (20 usmrcených)

- nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (183 těžce zraněných), mimo obec pak nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ“ (63 těžce zraněných)

Podrobné údaje najdete zde: Nedání přednosti v jízdě.pdf


NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT

Akce a kampaně

NECHOĎ ZA SVŮJ LIMIT Zobrazit kampaň

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany