Nesprávné předjíždění

Základní poznatky statistických ukazatelů nesprávného předjíždění:

- v roce 2017 bylo evidováno v důsledku nesprávného předjíždění 4 424 nehod, meziročně o 11 více

- v roce 2017 bylo usmrceno historicky nejméně (88) osob v důsledku nesprávného předjíždění, meziročně o 7 méně, tj. – 7,4 %

- v roce 2017 činil podíl usmrcených v důsledku nesprávného předjíždění 18 %

- v roce 2017 bylo v důsledku nesprávného předjíždění evidováno 20 usmrcených na 1 000 nehod, tyto nehody tak vykazovaly čtyřnásobnou závažnost oproti všem evidovaným nehodám v uvedeném roce

- nejvíce osob bylo usmrceno (19) v důsledku nesprávného předjíždění viníky ve věkové kategorii 35-44 let, nejvíce osob bylo těžce zraněno (54) v důsledku nesprávného předjíždění viníky ve věkové kategorii 25-34 let

- téměř čtvrtinu osob (23 %; nejvyšší podíl), které byly usmrceny vinou seniorů (65 a více let), usmrtili tito právě v důsledku nesprávného předjíždění

- nejvíce osob bylo usmrceno (20) v důsledku nesprávného předjíždění ve věkových kategoriích 45-54 let, resp. 65 a více let; nejvíce osob bylo těžce zraněno (49) v důsledku nesprávného předjíždění ve věkové kategorii 35-44 let

- absolutně nejvíce usmrcených v důsledku nesprávného předjíždění (9) způsobili řidiči s 20 letou praxi v řízení, nejvíce těžce zraněných (27) pak řidiči s 1 letou praxí v řízení!

- nejvíce usmrcených v důsledku nesprávného předjíždění (23) způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění; u řidičů s praxí do 5 let je evidován nejvyšší počet těžce zraněných osob (58) v důsledku nesprávného předjíždění, vinou těchto řidičů pak bylo usmrceno 17 osob

- v roce 2017 bylo vinou řidičů – mužů usmrceno v důsledku nesprávného předjíždění 74 osob, 11 osob pak usmrtily řidičky – ženy

- přibližně osm z deseti osob (81 %) bylo v důsledku nesprávného předjíždění usmrceno vinou řidičů osobních vozidel, celkem 69 usmrcených osob; s 9 usmrcenými osobami (11 %) následují řidiči nákladních vozidel, 7 osob pak bylo usmrceno vinou řidičů motocyklů (8 %)

- zatímco vinou žen v důsledku nesprávného předjíždění bylo usmrceno 13 % osob, ženy se na všech usmrcených osobách v důsledku nesprávného předjíždění podílely 25 %

- nejvíce usmrcených osob v důsledku nesprávného předjíždění (55) bylo usmrceno na silnicích I. třídy; čím nižší třída komunikace (pozn. I.-III. třída), tím nižší je evidován počet usmrcených v důsledku nesprávného předjíždění (pozn. i podíl na všech usmrcených osobách v rámci jednotlivých tříd komunikací)

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nesprávného předjíždění byla jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 61 osob, tj. 70 %; s 13 usmrcenými osobami (15% podíl) následuje ohrožení protijedoucího řidiče při předjíždění

Podrobné údaje najdete zde:  Nesprávné předjíždění.pdf 


Měření zraku

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany