Ujetí viníka z místa nehody

Základní poznatky statistických ukazatelů, kdy viník z místa nehody ujel:

- v roce 2017 bylo evidováno 17 556 těchto nehod (o 1 429 více než v předchozím roce, tj. + 9 %), tzn. že přibližně od každé 6. nehody viník ujede!

- v roce 2017 byl podíl těchto nehod nejvyšší (16,9 %)

- přibližně v 9. případech z 10. byl v roce 2017 hlavní příčinou nehod, kdy viník z místa nehody ujel, nesprávný způsob jízdy (92 % případů), následuje nedání přednosti (4 %), nepřiměřená rychlost (2 %), nesprávné předjíždění (2 %) a v jednom případě hrál roli i alkohol

- v roce 2017 usmrceno 7 osob, tj. o 3 méně než v předchozím roce

- v roce 2017 byl podíl usmrcených, kdy viník z místa nehody ujel historicky 3. nejnižší (1,4 %)

- nejméně osob bylo zraněno v letech 2016 a 2017 (693, 2,6% podíl na všech zraněných)

- nejvíce nehod, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2017 bylo evidováno v hlavním městě Praze (4 096), naopak nejméně v Karlovarském kraji (473)

- absolutní nárůst počtu uvedených nehod je zaznamenán v hl. m. Praha (+ 283 nehod), relativně je nejvyšší nárůst zaznamenán v Karlovarském kraji, kde byl zaznamenán meziroční nárůst o 47 % nehod, kdy viník z místa nehody ujel

- nejvyšší podíl nehod, kdy viník z místa nehody ujel, je zaznamenán v Karlovarském kraji (24 %), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (14 %)

- nejvíce usmrcených v roce 2017 bylo v Ústeckém a Královéhradeckém kraji (2 osoby), naopak v 9 krajích nedošlo k usmrcení osoby při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel

- v roce 2017 bylo při nehodách, kdy viník z místa nehody ujel, zraněno 693 osob

- nejvíce zraněných v roce 2017 bylo evidováno v hlavním městě Praha (144 osob), naopak nejméně v Karlovarském kraji (8 osob)

- nejvyšší meziroční nárůst počtu zraněných osob je zaznamenán v Jihomoravském kraji, kde bylo zraněno o 39 osob více (+ 83 %)

- v roce 2018 v 10 110 případech (17,2 % nehod) viník nehody z místa ujel a při tom bylo usmrceno 8 osob

- oproti předchozímu roku evidujeme v uvedeném období opět nárůst v počtu těchto nehod (+ 244), který má bohužel vzestupnou tendenci již od roku 2010!

- ve srovnání s předchozím rokem evidujeme významný nárůst v počtu usmrcených osob, zatím co za prvních sedm měsíců roku 2017 nebyla usmrcena žádná osoba, v letošním roce je takových osob evidováno již 8!!!

Podrobné údaje najdete zde: Ujetí viníka z místa nehody


13 MINUT

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany