Železniční přejezdy

Základní poznatky statistických ukazatelů na železničních přejezdech:

- v roce 2017 došlo k poklesu počtu dopravních nehod na železničních přejezdech na 362 (- 25, tj. - 6,5 %)

- v roce 2017 bylo usmrceno 17 osob, tj. o 1 méně než v předchozím roce

- v roce 2017 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech ke všem usmrceným osobám opět mírně nadprůměrný (3,4 %)

- v roce 2017 bylo na železničních přejezdech zraněno 120 osob (+ 10, tj. + 9 %)

- téměř 9 z 10 usmrcených osob na železničních přejezdech je usmrceno v důsledku srážky s vlakem

- v roce 2017 na nezabezpečených železničních přejezdech evidováno 77 nehod (51 %), zatímco na zabezpečených 75 nehod (49 %)

- v roce 2017 usmrceny na nezabezpečených železničních přejezdech 3 osoby (19 %), zatímco na zabezpečených 13 osob (81 %); zatímco na zabezpečených přejezdech je evidováno přibližně stejně nehod při srážkách s vlakem, u usmrcených osob je situace razantně v neprospěch zabezpečených přejezdů

- závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 činila 105 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod; znamená to, že dopravní nehody na železničních přejezdech při srážce s vlakem vykazují 22x vyšší závažnost než je celkový průměr!!!

- nejvíce usmrcených osob na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2017 bylo v Plzeňském kraji (4 osoby), naopak v 7 krajích nedošlo k usmrcení osoby

- závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech v Jihomoravském kraji v roce 2017 činila 750 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost (pozn. při 4 nehodách byly usmrceny 3 osoby)

Podrobné údaje najdete zde:  Železniční přejezdy


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany