Švédsko

 

Švédsko

Sverige

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

120 km/h

80 km/h - s přívěsem

100 km/h - autobus

70 km/h

50 km/h

Řidič s praxí

0,2 ‰

Začínající řidič

0,2 ‰

Profesionální řidič

0,2 ‰

Povinné

ANO
 

Povinné

ANO

Od 1. prosince do 31. března

NE

ANO

NE

ANO

Autobusy

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany