Metodika dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení

Metodika dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení umožňuje hravou formou prohloubení a rozšíření znalostí i dovedností žáků základních škol, které získali v rámci výuky dopravní výchovy ve škole nebo na dopravním hřišti. Metodika se věnuje zejména praktickým dovednostem žáků 1. – 3. ročníků základních škol, kteří se již v silničním provozu začínají orientovat a pohybovat zcela samostatně, bez doprovodu rodičů, prarodičů či starších sourozenců. Materiál je doplněn barevnými obrazy, které vhodným způsobem obohacují dané téma. Tato metodika koresponduje s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT pro základní vzdělávání.  

 

Metodika_DV_druziny_il.JPG 


Agresivita zabíjí

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany