Finsko - Celní a devizové předpisy

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Je doporučeno si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Osoba cestující z EU může do Finska bezcelně dovézt zboží pro svou spotřebu, pro spotřebu své rodiny nebo jako dárky pro své přátele. Omezení - dovážená nebo vyvážená hotovost vyšší než 10 000 EUR musí být deklarována.
Alkoholické nápoje s vyšším obsahem alkoholu než 22 % mohou převážet pouze osoby starší 20 let. Dovoz alkoholových substancí s vyšším obsahem alkoholu než 80 % není povolen.
Kromě plné nádrže je povolen dovoz dalších pohonných hmot do 10 litrů na 1 motorové vozidlo.
Limity pro dovoz tabákových výrobků:
200 cigaret, 50 doutníků, 100 krátkých doutníků, 250g dýmkového nebo cigaretového tabáku, množství žvýkacího tabáku není omezeno, pokud je dovážen z členské země EU pro osobní potřebu.
Léky:
Povoleno je maximální množství léků pro osobní potřebu na 1 rok. Léky na předpis, označené jako narkotika lze v rámci Schengenského prostoru dovézt v množství odpovídajícím spotřebě na dobu 3 měsíců, dovážející však musí být schopen prokázat nezbytnost dovozu těchto léků pro svou osobu lékařským předpisem a osvědčením vydaným farmaceutickým nebo lékařským zařízením, které je oprávněno k prodeji těchto léků ve Finsku.

Dovoz psů, koček a fretek:

  • zvíře musí být označeno tetováním nebo mikročipem
  • nutné očkování proti vzteklině (nejpozději 21 dnů před cestou)
  • ošetření proti echinokokóze (nejdříve 30 dnů před příjezdem do Finska, nepožaduje se u zvířat mladších 3 měsíců)
  • zvířecí pas, kde je označeno očkování a ošetření proti echinokokóze

Mláďata mladší 3 měsíců, která nebyla očkována proti vzteklině:

  • musí být označeno tetováním nebo mikročipem
  • zvířecí pas
  • musí být dovezeno přímo od chovatele, kde se narodilo
  • podepsané prohlášení chovatele, že zvíře u něj pobývalo od narození a nikdy nebylo v kontaktu s divoce žijícími zvířaty.


Měření zraku

Akce a kampaně

Nejbližší akce

15. 11. 2019

PVA EXPO PRAHA Letňany